Yrkeshögskoleutbildningar är möjligheter för såväl studerande som arbetsgivare

Yrkeshögskoleutbildningar är utbildningar som ger jobb. Drivna och framtagna av arbetslivet och med en tredjedel praktik ger de dig som studerande precis den kompetens du behöver för att få jobb. Och du som arbetsgivare får förutom arbetskraft som har precis den kompetens du behöver också möjligheten att kompetensutveckla din befintliga personal genom att köpa yrkeshögskolans kurser som uppdragsutbildningar.


Arbetsgivare  Studiesökande
 
Många företag ser tillgång till lämplig arbetskraft som ett stort hinder för utveckling och tillväxt. En effektiv lösning på det är intern kompetensutveckling genom att köpa platser på kurser i befintliga yrkeshögskoleutbildningar. Kurserna är framtagna av arbetslivet och din personal får både betyg och yrkeshögskolepoäng på de kurser de läser. 
 Yrkeshögskolan är arbetslivets egen utbildningsform. Utbildningar tas fram i samverkan med arbetslivet och en utbildning får bara tillstånd att starta om det finns ett dokumenterat behov av kompetensen. Det gör att mer än 9 av 10 som går ut yrkeshögskolan får jobb efter examen.