Yrkeshögskoleutbildningar innebär möjligheter för såväl studerande som arbetsgivare

Yrkeshögskoleutbildningar är utbildningar som ger jobb, de finns för att förse arbetslivet med den kompetens de efterfrågar. Utbildningarna innehåller en tredjedel praktik ger de studerande precis den kompetens de behöver för att få jobb. Arbetsgivare får arbetskraft som har precis den kompetens de behöver. Yrkeshögskoleutbildningar ger även möjlighet för arbetsgivare att kompetensutveckla befintlig personal genom så kallad uppdragsutbildning inom YH.

För att säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan möter arbetslivets krav drivs de alltid i nära samarbete med arbetsgivare. De är aktiva både när det gäller planering och genomförande, och kan till exempel föreläsa, delta i projekt och erbjuda praktikplatser. 

Arbetsgivare  Studiesökande
 
Bristen på rätt kompetens är ett känt hinder för tillväxt. Yrkeshögskolan är arbetslivets utbildningsform. Här har du som arbetsgivare och företagare möjlighet att sätta din prägel på utbildningen, genom bland annat medverka i Ledningsgrupper eller ta emot praktikanter. Kontakta oss på YH Mälardalen för att lära dig mer!
Yrkeshögskolan är arbetslivets utbildningsform.  En utbildning får bara tillstånd att starta om det finns en dokumenterad efterfrågan på kompetensen. Fler än 9 av 10 som går ut yrkeshögskolan får jobb efter examen.